Onze categorieën

HET ONMISBARE

Bescherming van de schilder

Bescherming van de schilder 

Bij verfwerken met schadelijke en ontvlambare producten is het zeer belangrijk de volgende veiligheidsvoorschriften na te leven: -Schilderen in een omgeving die voldoende verlucht is om de evacuatie van verfdampen en solventen mogelijk te maken; -Ogen, huid en ademhalingsstelsel beschermen. Daarvoor stelt StardustColors een volledig gamma produc...

> Lees meer

Menu