Onze categorieën

HET ONMISBARE

Wettelijke Informatie

Eigenaar/uitgever van de site : STARDUSTCOLORS

Nr van de Onderneming : 527 505 937 00047

Adres : ZA de Tesan Plan Sud, 30126 ST LAURENT DES ARBRES - FRANCE

Verantwoordelijk voor de publicatie : STARDUSTCOLORS

Persoonlijke gegevens

De informatie verkregen via deze site kunnen gebruikt worden in de volgende gevallen :

  • Antwoord op een vraag om inlichtingen.
  • Opstellen van een document (offerte, faktuur)
  • Verzenden van commerciele aanbiedingen van onze maatschappij voor produkten en diensten die gelijkaardig zijn aan deze die U besteld heeft of betreffende dewelke U inlichtingen heeft gekregen.
  • Opmaken van statistieken uitsluitend gebruikt door onze maatschappij.

Volgens de wet "Informatie en Vrijheid" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft U recht tot toegang en wijziging van de U betreffende informatie. Om van dit recht gebruik te maken kan U zich wenden tot stardustcolors. Om wettelijke redenen kan U zich ook verzetten tegen het verwerken van de U betreffende gegevens.


Menu